Data Services

Gratis gebruik

Het gebruik van data uit de EV Database is gratis als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er wordt vooraf toestemming voor gebruik van de data aangevraagd, gebruik hiervoor onderstaand formulier
  2. De data wordt handmatig overgenomen en bijgewerkt
  3. Overal waar de data wordt gebruikt, wordt EV Database expliciet als bron vermeld en is een link naar EV Database geplaatst
  4. Bij gebruik van data van een specifiek voertuig, wordt een link naar dat specifieke voertuig in de EV Database geplaatst
  5. Hotlinking naar, of het rechtstreeks gebruiken van, afbeeldingen op EVDB servers is niet toegestaan
  6. De data wordt alleen in originele staat en zonder enige aanpassingen gepubliceerd

Opmerking:
Spiders, crawlers of andere vormen van automatische data-verzameling zijn niet toegestaan. Al het verkeer op onze servers wordt strikt gemonitord. Bij onrechtmatig gebruik zal de toegang tot de database geblokkeerd worden. Bij constatering van structureel onrechtmatig gebruik van de data, zullen de van toepassing zijnde kosten met terugwerkende kracht in rekening worden gebracht.

Aanvragen Data Services

Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaand formulier, of mail naar data-services@ev-database.nl