Bijtelling en de elektrische auto in 2017

Het eerste kwartaal van 2017 is inmiddels bijna voorbij, maar desondanks ontvangen wij nog veel vragen over de wijzigingen in de bijtelling voor 2017. Ook over ontwikkeling van de bijtelling van elektrische auto’s in de aankomende jaren bestaat soms nog wat onduidelijkheid. In dit artikel behandelen we een paar van de meest gestelde vragen.

Voor algemene informatie over de prijs, leasing en bijtelling van een elektrische auto is via de link meer te lezen. In dat artikel komen elementaire zaken rondom de bijtelling aan bod en wordt aan de hand van voorbeelden uitgewerkt hoe de netto bijtelling tot stand komt. Ook het beleid voor het huidige jaar wordt in dat artikel besproken.

Kijk voor een actueel overzicht van auto’s met de laagste bijtelling in de EV Database.

Hieronder de meest gestelde vragen over de bijtelling van elektrische auto’s en plug-in hybrides in 2017:

Hoe hoog is de bijtelling in 2017 voor elektrische auto’s?

Voor alle elektrische auto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken gezet worden geldt een bijtelling van 4% van de cataloguswaarde. Let wel: onder een elektrische auto worden alleen voertuigen gerekend die geen CO2 uitstoten. Dit zijn dus alle auto’s zonder verbrandingsmotor. In theorie komen voertuigen met een waterstofcel dus ook in aanmerking voor de 4% bijtelling. De bijtelling van 4% voor voertuigen die geen CO2 uitstoten geldt sinds 1 januari 2014.

Voor alle overige voertuigen geldt een vast bijtellingspercentage van 22%. Dit is dus ongeacht de brandstof waarop de auto rijdt of hoeveel CO2 de auto uitstoot. In de praktijk betekent dit dus altijd 22% bijtelling voor een auto die niet vol-elektrisch is. Voor plug-in hybrides geldt deze 22% bijtelling dus per 1 januari 2017 ook.

Bijtelling van 2014 t/m 2017: alleen vol-elektrisch houdt 4%

Waarom zijn plug-in hybrides zo snel weer gelijkgetrokken met fossiele auto’s?

De overheid voerde tot en met 2013 een stimuleringsbeleid voor alle auto’s die minder dan 50 gram CO2 uitstootten. Er gold tot 1 januari 2014 een 0% tarief voor deze groep voertuigen. De meeste plug-in hybrides vielen ook onder deze grens en werden daarmee zeer aantrekkelijk om te leasen.

Het liep dan ook storm: de auto’s met een stekker en fossiele motor waren niet aan te slepen. Al snel bleek echter dat leaserijders in de praktijk minder CO2 bespaarde dan de overheid voor ogen had. Sinds 2014 is het beleid dan ook stap voor stap aangepast. De focus kwam volledig op vol-elektrische voertuigen te liggen en alle overige voertuigen werden langzaam naar het 22% tarief gebracht. Daarmee werd 2016 het laatste jaar waarin plug-in hybrides met een lagere bijtelling van 15% op kenteken gezet konden worden.

Ondanks dat het beleid omstreden is geweest, heeft het wel een zeer belangrijk neveneffect gehad. Door de run op auto’s met een stekker kwam de vraag naar laadpalen op gang. De komst van nieuwe laadpalen maakte op hun beurt auto’s met een stekker weer interessanter. De infrastructuur die in korte tijd van de grond gekomen is heeft – bedoeld of onbedoeld – de deur voor de vol-elektrische auto wagenwijd opengezet.

Waarom zijn er nog advertenties met 15% bijtelling voor plugin hybrides?

Zoals hierboven beschreven staat, gelden de nieuwe regels voor auto’s die vanaf 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet. De PHEV’s uit de advertenties met 15% bijtelling zijn door de dealer al voor 1 januari op kenteken gezet en vallen daarmee gewoon nog onder de regels uit 2016.

De lagere bijtelling geldt namelijk voor 60 maanden, gerekend vanaf het moment dat de auto voor het eerst op kenteken wordt gezet. Gedurende deze 60 maanden is de lagere bijtelling bovendien overdraagbaar. Met andere woorden: het maakt niet uit hoe vaak de auto van eigenaar wisselt, de lagere bijtelling blijft gedurende 60 maanden altijd van kracht. Hierdoor zijn er dus nog steeds auto’s te krijgen die voor een langere tijd gewoon nog met 15% bijtelling gereden kunnen worden.

Welke garanties heb ik voor de toekomst als ik nu een elektrische auto koop of lease?

De belangrijkste garantie zijn de 60 maanden die in de vorige vraag al aan bod kwam. Wanneer een elektrische auto op kenteken wordt gezet blijft de bijtelling van 4% voor 60 maanden gegarandeerd. Ongeacht wat de bijtelling in die periode ook wordt, tot 60 maanden na de datum waarop de auto op kenteken is gezet blijft het 4% tarief van toepassing. Bij het nu aanschaffen of leasen van een EV weet je dus zeker dat je minimaal 5 jaar kunt gebruiken van dit fiscale voordeel.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de 4% bijtelling voor elektrische auto’s nog minimaal tot en met 2020 van toepassing is. Dit betekent dat er in ieder geval tot 2025 met 4% bijtelling gereden kan worden in elektrische auto’s. Op dit moment zijn er plannen om vanaf 2019 het deel van de cataloguswaarde boven 50.000 euro met het tarief van 22% te belasten. Hiermee worden relatief dure EV’s zoals de Tesla Model S en Model X minder interessant, maar blijven betaalbare elektrische voertuigen nog altijd volledig fiscaal gestimuleerd.

Er is op dit moment nog een ander voordeel voor elektrische auto’s: een nultarief voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Hoe lang dit voordeel van toepassing blijft is nu nog niet helemaal duidelijk. Voor plugin hybrides geldt in ieder geval tot en met 2020 een halftarief voor de MRB. Het ligt dus in de rede dat het nultarief voor vol-elektrische voertuigen voorlopig gehandhaafd blijft.

Opel Ampera-e tot minimaal 2025 met 4% bijtelling

Heb ik als particulier iets aan al het nieuws rondom de bijtelling?

Niet echt. Particulieren hebben helaas geen enkel direct voordeel van een lage bijtelling. Ze kopen de auto immers zelf en hebben daarmee geen voordeel waarover belasting betaald dient te worden. Om het toch van de positieve kant te bekijken zijn er wel degelijk een aantal interessante ontwikkelingen voor particulieren rondom de bijtelling.

Zo worden door de lage bijtelling forse hoeveelheden aan plugin-hybrides en elektrische auto’s aangeschaft door bedrijven. Deze komen ook allemaal aan het einde van hun leasetermijn weer op de markt. Door het grote aanbod zal de prijs van deze tweedehands voertuigen over het algemeen erg aantrekkelijk zijn. Tel daarbij de veel lagere onderhouds- en gebruikskosten op en er is zeker ook voordeel voor particulieren te halen. Bovendien geldt de lage (of zelfs geen) motorrijtuigenbelasting natuurlijk ook gewoon voor particulieren.

Hoe zit het met de cataloguswaarde en fiscale waarde?

Sinds enige tijd worden in de catalogusprijs ook de onvermijdbare kosten meegenomen. Denk hierbij aan de 0-beurt, reinigen, transport, recyclingbijdrage en overige kosten die voorheen bovenop de prijs van de auto kwamen. Om transparante prijzen te garanderen heeft de Autoriteit Consument en Markt per 1 november 2016 verplicht dat al deze kosten in de catalogusprijs verwerkt worden.

De bijtelling wordt echter berekend over de daadwerkelijke prijs van de auto zelf en hier vallen de genoemde kosten niet onder. Om dit duidelijk te maken staat bij iedere elektrische auto in de EV Database ook de fiscale waarde vermeld. Daarnaast wordt natuurlijk ook de netto bijtelling van ieder voertuig weergegeven zodat direct een beeld te vormen is wat een bepaalde auto nu werkelijk per maand aan bijtelling kost.

Bij iedere EV staat ook de fiscale vanafrpijs vermeld

Interne Links

Alles over prijzen, leasen en de bijtelling van een EV
Overzicht van de elektrische auto’s met de laagste bijtelling

Externe Links

Wijzigingen autobelastingen 2017-2020 – Bron: Belastingdienst
Betaal ik bijtelling als ik een auto van de zaak heb? – Bron: Belastingdienst